ontwerp & realisatie >> edening

groen maastricht

Stadsnatuur Maastricht

Stadsnatuur Maastricht is een collectief van vrijwilligers dat zich inzet om de natuur in Maastricht te versterken en daarmee de vitaliteit van stad en bewoners te vergroten. Stadsnatuur zijn planten en dieren die zich op spontane wijze in de stad vestigen en handhaven.

In hun visie vergt het creëren van een krachtige stadsnatuur in Maastricht, een langjarig transitieproces: het speelveld dat bepaalt hoe de natuur in de stad er uit ziet is te groot, te complex, te traag om door één partij of in één programma te worden aangepakt. Net als veel andere maatschappelijke opgaven vergt dit co-creatie, waarin publieke, private en particuliere partijen samen werken aan een krachtiger stadsnatuur.

Stadsnatuur Maastricht versterkt de vitaliteit van, en de quality of life in, de stad door de stad verder te vergroenen en door stadsnatuur tot een integraal onderdeel van elke planvorming in de stad te maken. Hun missie is een natuurlijk vergroende stad met een krachtig ecosysteem, omarmd door iedereen. Ze zetten een transitieproces in gang om in de komende 10 - 20 jaar het ecosysteem van de stad structureel te versterken.