ontwerp & realisatie >> edening

groen maastricht

Sjoen Graas

natuurlijk landschapsbeheer

Nederland is een parklandschap waar nauwelijks nog een plekje met echte ongerepte natuur te vinden is. Door de eeuwen heen heeft het landschap onder invloed van de mens al vele transformaties ondergaan. Tegenwoordig is natuurbeleving en ontwikkeling een hot item en worden kosten noch moeite gespaard om de verloren natuur terug te halen. Aanleggen is één, onderhouden oftewel landschapsbeheer het andere.

De begrazingsperiode begint in april en eindigt begin december. In deze 8 maanden gaat de kudde zijn werk doen over de verschillende projecten. In overleg met de opdrachtgevers wordt een begrazingsplan opgesteld. Hierin staat omschreven wanneer en hoe vaak per jaar er begraasd gaat worden. De terreinen verschillen voor wat betreft de grondsoort (arm of rijke grond) de ligging en het gewenste resultaat, waardoor de begrazingsintensiteit per terrein zal verschillen. Er wordt begraasd gedurende 7 dagen per week. In het weekend gaat de kudde indien mogelijk in een aangelegde kraal waar voldoende voedsel aanwezig is, of wordt op de te begrazen terreinen geparkeerd achter flexibele afrastering. De kraal met vast raster wordt na weekendbeweiding vaak gebruikt als veilig nachtverblijf.

Doelstelling van "Sjoen Graas" is landschapsbeheer op natuurlijke wijze en met meerwaarde. Natuurlijk omdat geen gebruik wordt gemaakt van milieubelastende en vervuilende machines, maar dat schaapskuddes worden ingezet om het landschap te beheren en te laten ontwikkelen. De meerwaarde van deze vorm van landschapsbeheer is het positieve effect op de natuurontwikkeling en beleving, maar ook op het milieu.

Contact

Sjoen Graas
Peter van der Heijden
Oude Akerstraat 7
6268 NB Bemelen

06 - 205 365 21

www.sjoengraas.nl