ontwerp & realisatie >> edening

groen maastricht

LOCOtuinen

LOCOtuinen Maastricht wil samen met en voor mensen uit Maastricht zorgen voor een meer duurzame en lokale voedselproductie. Uitgangspunt hierbij is Coproductie: deelnemers krijgen meer verbondenheid met en invloed op de voedselproductie, doordat ze er mede de verantwoordelijkheid voor nemen.

Tuin

In 2015 is de eerste tuin gestart aan de Wanweg in Maastricht, aan de buitengrens van de wijk Heer. Als lid kun je elk jaar, vooraf aan het seizoen, één of meerdere oogstdeelabonnementen afsluiten. Daarmee oogst je een seizoen lang groenten, fruit, kruiden en bloemen. De prijs voor het oogstdeelabonnement wordt samen bepaald, in overleg met de tuinder(s), en zal afhangen van het aantal deelnemers en de keuzes betreffende de teelt. Daar heb je als lid, vanzelfsprekend, ook inspraak in. De komende jaren wordt er verder gewerkt aan de realisatie van meerdere tuinen op loop- en fietsafstand van elke inwoner van Maastricht. Daarnaast is het ook mogelijk om wekelijks een voor-geoogst pakket af te halen op een afhaalpunt in de stad. LOCOtuinen Maastricht wil bijdragen aan een andere manier van voedselproductie en -consumptie, zowel op economisch, sociaal als ecologisch gebied. Kortom: samen zorg dragen voor ons eten, voor nu en later.

Economisch

Medezeggenschap van de leden over de tuin. Leden investeren in de grond en de productiemiddelen (pacht en/of eigendom). edeverantwoordelijkheid; leden betalen jaarlijks vooraf een vergoeding aan de tuinders. In ruil daarvoor delen ze een jaar lang in de oogst. Leden denken mee en dragen bij aan het welslagen van de tuin. Tuinders en leden delen samen de winst of het verlies. De tuinders worden minder afhankelijk van de marktprijs en zijn zekerder van afzet, maar blijven ondernemer. De aanpak van LOCOtuinen kan ook op andere plaatsen in het land worden toegepast.

Sociaal

Ieder lid kan zich als vrijwilliger inzetten voor het welslagen van LOCOtuinen, bijv. meehelpen met grond bewerken, zaaien, schoffelen, oogsten, organiseren, communiceren en distribueren etc. Binnen een grotere groep zijn al deze kwaliteiten en voorkeuren waarschijnlijk aanwezig. Doel is uiteindelijk meerdere tuinen in de stad op loop- en fietsafstand van de leden. Dan kan een LOCOtuin gemakkelijk onderdeel worden van het dagelijkse buurtleven. Leden maken elkaar enthousiast en maken LOCOtuinen samen mogelijk. Samen zaaien, oogsten en delen, en misschien eens samen eten. Samen de oogst vieren (bijv. tijdens een oogstfeest). Samen herontdekken hoe onze groenten groeien. Vanuit LOCOtuinen kunnen we bijv. samenwerken met sociale projecten en scholen.

Ecologisch

Telen zonder chemische bestrijdingsmiddelen in een natuurlijke tuin. Verbeteren van natuur en landschap van de stadsrand; aantrekkelijk voor zowel mensen als dieren. Natuurlijke en duurzame tuininrichting. Als leden bepalen we samen of we gaan voor een ecologisch keurmerk (bijv. biologisch)

Community

Als lid kun je meedenken en meewerken aan de verdere ontwikkeling van de community en de waarden daarbinnen. Dit kan bijvoorbeeld door deelname in werkgroepen en door middel van je stemrecht bij algemene ledenvergaderingen. Geen tijd om zelf een tuin te onderhouden? Meedoen met LOCOtuinen kan wel!

Contact

LOCO tuinen
Oude Molenweg
Maastricht


www.locotuinen.nl
facebook locotuinen facebook