ontwerp & realisatie >> edening

groen maastricht

Historiche Buitenplaats Jeruzalem

In het stroomgebied van de Kanjel en Gelei, iets ten noorden van Maastricht, ligt de historische buitenplaats Jeruzalem, als onderdeel van de landgoederenzone. In kasteel Jeruzalem is sinds 2014 "Mise en Place" gevestigd, een uitzendbureau voor professioneel horeca personeel. Er zijn twee hoofdbruggen waarmee je het kasteel en landgoed kunt betreden. Een brug is tijdelijk gesloten, maar zal in de toekomst weer open gaan. De grootste brug, die de hoofdentree vormt, is breder gemaakt, zodat het landgoed ook bereikbaar is voor goederen en hulpdiensten. Op de brug sta je oog in oog met het kasteel en het bijbehorende koetshuis, dat dateert uit 1904. De buitenplaats vormt een pronkstuk van de groene Kanjelzone.

Het is de bedoeling de buitenplaats in zijn oude glorie te herstellen en deze buitenplaats open te stellen als openbare ruimte. Door de aanleg van nieuwe paden en gerenoveerde of nieuw geplaatste bruggetjes zal het gebied toegankelijker worden. Het herstellen van deze buitenplaats zal zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen gebeuren. Op die manier kan het gebied het beste in ere worden herstelt. Deze buitenplaats zal een belangrijk onderdeel vormen voor de realisatie van een mooier en groter wandelgebied aan de rand van Maastricht.

Voor het ontwerp van de nieuwe toegangsbruggen naar het uit de 16e eeuw daterende kasteel, zijn de van oorsprong 19e-eeuwse bruggen als uitgangspunt genomen. In het verleden heeft de gemeente al diverse beheerwerkzaamheden verricht binnen dit landgoed. De twee hoofdbruggen zijn toen onder handen genomen. De overige bruggen zijn nieuw ontworpen, wat te zien is aan het eigentijdse karakter. Zij gaan samen met de andere bruggen in de Kanjelzone een "familie" van bruggen vormen. Uitgangspunt is de vorm van een ellips. Deze vorm komt voort uit de medaillons die veel werden toegepast in het gebied, zoals bij de originele toegangspoorten van de landgoederen.

Bij de start van de renovatie van het landgoed is er een grote boomgaard aangelegd met 250 fruitbomen. Deze boomgaard maakt onderdeel uit van buitenplaats Jeruzalem. Door de vele bomen die het landgoed bekleedt, is Mise en Place aangesloten bij het initiatief "Bloesemlint" van het IKL.

Naast de renovatie van het kasteel en het koetshuis heeft Mise en Place de buitenplaats opgeknapt in samenwerking met de gemeente en de buurtbewoners. In de toekomst maken Mise en Place en de gemeente nadere afspraken over het beheer en onderhoud ervan. De ambitie is om de buitenplaats alle dagen openbaar toegankelijk te laten zijn van zonsopgang tot zonsondergang. De tweede toegangsbrug, aan de zuidzijde, is dan weer voor iedereen toegankelijk. Dit alles zal in gang gezet worden zodra Hoeve Rome ontwikkeld is en als er een wandelpad gerealiseerd is tussen Hoeve Rome en buitenplaats Jeruzalem. Ook deze nieuwe verbinding zal dan opgenomen worden in de groene recreatieve routes door het gebied. Wat ook staat te gebeuren is dat het waterschap de vijvers en de Kanjel rondom Bethlehem en Jeruzalem gaat schoonmaken en herstellen vanaf 2016.

Tijdens de renovatie ontdekten Mise en Place een oude ijsbunker, die ze graag willen herstellen. Naast de nieuw aangelegde fruitboomgaard ligt, achter een hoge muur, de voormalige gevangenis. Sinds kort zijn daar nu 600 asielzoekers gehuisvest. Mise en Place wil graag kijken hoe ze samen met deze mensen de verbinding kunnen aangaan. Een moestuin zou bijvoorbeeld heel wenselijk zijn. Op deze manier zouden ze een steentje kunnen bijdragen aan het begrip duurzaamheid en de gezondheid van hun personeel. Eten van eigen oogst lijkt hen een bijzondere ervaring. Bij Mise en Place houden ze geregeld trainingen op de buitenplaats. Die worden zoveel mogelijk gehouden op blote voeten. Viervoeters zijn daarom niet welkom in verband met de hygiëne. Door het directe contact met de aarde is het mogelijk echt de verbinding aan te gaan met de natuur en deze trainingen hebben dat ook als doel.

Dat de betrokkenheid vanuit de buurt al groot is, bleek wel toen tijdens de open dag zo'n 400 bezoekers uit de buurt aanwezig waren. Ook waren er veel mensen betrokken bij het opschonen van het terrein en bij de aanplant van de fruitbomen. Mise en Place wilt graag iets terug doen. Denk aan een jaarlijks oogstfeest, waarbij mensen kunnen genieten van hun eigen geplukte fruit of een barbecue.

Contact

Mise en Place
Jeruzalemweg 2
6222 NG Maastricht

043 - 350 01 44
miseenplace.nl