ontwerp & realisatie >> edening

groen maastricht

IKL

We zetten onze brede ervaring, kennis en vakmanschap in om samen met uiteenlopende partijen de groene ruimte gevarieerden leefbaar te houden. Als landschapsmakelaar biedt IKL een breed pakket aan groene diensten aan. De stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL (Landschapsbeheer Limburg) werkt provinciebreed aan de zorg voor een zichtbaar, ecologische en cultuurhistorisch waardevol landschap in de Limburgse buitengebieden. In tegenstelling tot terreinbeherende instanties als Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten heeft IKL geen terreinen in eigendom.

Bij ons werk vestigen we nadrukkelijk de aandacht op de patronen, elementen en karakteristieken in het landschap en de betrokkenheid van mensen bij de biografie van het landschap. Voor het behoud en herstel van het landschap in Limburg beschikt IKL over een grote uitvoerende dienst met diverse specialisten en fungeert ze als kennisinstituut, landschapsmakelaar en intermediair op het vlak van groene diensten.

Het maatschappelijke draagvlak voor het behoud en herstel van een gevarieerd cultuurlandschap bevordert IKL door middel van gerichte programma’s voor landschapselementen, bedreigde planten en dieren, cultuurhistorie, archeologie en aardkunde. We doen dat vóór en met lokale gemeenschappen en vrijwilligersgroepen (6000 mensen actief op jaarbasis). Vóór en met het onderwijs, particulieren en gemeenten.

Ons uitgangspunt daarbij is dat mensen het Limburgse landschap gemaakt hebben tot wat het is: mensen zullen ook in de toekomst bepalen hoe het landschap eruit ziet.

Contact

Stichting IKL
Schoolstraat 9
6118 AT Nieuwstadt

046 - 303 05 30

www.ikl-limburg.nl