ontwerp & realisatie >> edening

groen maastricht

Elisabeth Strouven Fonds

Het Elisabeth Strouven Fonds verleent hulp en levert een bijdrage aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. Zij ondersteunt projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector en op het gebied van natuurbeheer, -behoud en -ontwikkeling. Mede hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en een bijdrage leveren aan een goed functionerende, leefbare samenleving.

Sinds 2014 organiseert het Elisabeth Strouven Fonds een zogenaamde pitch: Stadsgoud. De pitch daagt burgers en (kleine) organisaties uit om interessante projecten aan te dragen, elk jaar rondom een ander thema. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor Stadsgoud 2017: Natuurlijker Maastricht.

Elisabeth Strouven Fonds heeft sinds april 2016 een nieuw kantoorpand aan de Abtstraat 3 met daarbij een eigen stadstuin. Er heeft in 2016 een grondige renovatie plaatsgevonden. Niet alleen binnen, maar ook buiten. Bij deze renovatie is men duurzaam te werk gegaan. Op deze manier probeert het Elisabeth Strouven Fonds eigen verantwoordelijkheid te nemen op gebied van duurzaamheid. Daarnaast hoopt het fonds ook anderen weer te inspireren. Ze zijn trots op het gebouw, maar ook zeker op hun prachtige stadstuin waarbij gekozen is voor de aanplant van ecologische inheemse stadsbeplanting. De tuin is ontworpen door Atelier Pieroen-Hoffman en het beplantingsplan is bedacht in samenwerking met het CNME. Deze stadstuin is zichtbaar vanuit de straatkant van de Abtstraat. Het is de bedoeling dat deze stadstuin gaat uitgroeien tot een educatieve plek. Daarnaast fungeert het pand als podium voor ontwerptalent van onze stad. In samenwerking met diverse organisaties zoals de gemeente Maastricht, de Maastricht Academy of Fine Arts & Design, Zuyd en Designday biedt het fonds designers uit Maastricht de gelegenheid hun werk te presenteren aan bezoekers van het pand onder de noemer Made in Maastricht. Indachtig haar betrokkenheid bij de stad Maastricht wil het fonds op deze manier verbindingen leggen tussen makers, overheden, opleidingen, musea en andere relevante organisaties. Het is een interessante plek met behoorlijk wat ambities. Ga vooral eens kijken in het voorjaar of in de zomer. Dan zal de tuin er op zijn mooist bijliggen.

Meer achtergrond over de tuin

Wens: Kantoortuin met stadsnatuur. Groen, multifunctionele tuin, in de toekomst te gebruiken voor o.a. educatie.
Uitgangspunt: Ruimte vrij en flexibele inrichten en tegelijker tijd zo groen, ruig en onderhoudsvriendelijk mogelijk maken.
Ontwerp: Milieuvriendelijk organisch ontwerp met goed te belopen half-verhardingen voor maximale hemelwater infiltratie, behoud van bestaande waardevolle beplanting en aanvullen met een ecologische inheemse beplantingsschema dat bij een dichte begroeiing straks nauwelijks onderhoud nodig heeft.
Beplanting: Wij willen expliciet twee soorten planten toelichten die het basiskarakter vormen van deze tuin. Het gaat om een natte en een droge soort. De Carex pendula is een redelijk zeldzame grassoort die in Zuid-Limburg in natte gebieden groeit. In het kromvormige gedeelte van de tuin zijn een aantal van deze exemplaren aangeplant. Deze zullen uitgroeien tot grote volle graspollen waardoor er een mooi natuurlijk effect zal ontstaan. Daarnaast is er gekozen voor de Thymus serpyllum ofwel wilde tijm. Dit is een plant die meer voorkomt in droge gebieden. Deze planten staan dan ook in de meest droge gedeelten van de tuin. De Thymus serpyllum is zelfs bestand tegen de luchtstromen die uit de warmtewisselaars komen. De Thymus serpyllum is interessant voor insecten met zijn geurige paarse bloemetjes en te gebruiken in de keuken.
De Made in Maastricht makers van deze tuin: Ontworpen en begeleid door Atelier Pieroen-Hoffman. Aangelegd door Cordewener Groen. Onderhoud ecologische beplantingsschema door CNME.

Contact

Elisabeth Strouven Fonds
Abtstraat 3
6211 LS Maastricht

043 - 763 08 99

www.elisabethstrouvenfonds.nl
facebook Elisabeth Strouven Fonds facebook