ontwerp & realisatie >> edening

groen maastricht

Buurttuin Wittevrouwenveld

Midden in de buurt Wittevrouwenveld ligt onze tuin achter het flatgebouw aan de Dagobertstraat. De tuin is er voor iedereen. Sinds de oprichting in 2014 hebben zich 16 deelnemers uit de buurt met verschillende culturele achtergronden bij ons aangemeld om mee te tuinieren.

Ontstaan

Het initiatief voor de buurttuin ging uit van bewoonster mevrouw Lee. Zij was achter haar flat al enige tijd bezig met tuinieren maar bleef zich aan de onverschilligheid van de buren ergeren en besloot in actie te komen. Samen met Rasa de Zanger van buurthuis 't Vrouweveld ging zij handtekeningen van buurtbewoners verzamelen om eigenaar woningstichting Servatius ervan te overtuigen, het stukje grond ter beschikking te stellen voor een buurttuin.

Grond en participatie

Servatius was vanaf het begin enthousiast over het idee en heeft mankracht en materialen ter beschikking gesteld om de tuin te verwezenlijken. Zo legden de medewerkers van Servatius paden aan, haalden rommel op en voerden grote hoeveelheden onkruid af. Het stuk is nu voor onbepaalde tijd ter beschikking gesteld aan de buurttuin en Servatius heeft ook voor de toekomst samenwerking toegezegd. Dankzij mond-op-mond reclame, publicatie via Facebook, het buurtplatform en de webpagina van Kern met Pit zijn er veel mensen bereid om mee te helpen bij de inrichting van de tuin.

Ambitie

De tuin is een mooi groen stuk waar bewoners van de rust en de zon in een groene omgeving kunnen genieten.

Sommige mensen komen alleen voor de gezelligheid, sommigen willen maar even bezig zijn of incidenteel uithelpen, anderen willen hun familie van groente voorzien en sommigen willen iets voor het milieu doen. We willen graag dat iedereen die meedoet precies hetgeen kan doen wat hij/zij leuk vindt zodat het aantrekkelijk blijft om te participeren. De communicatie hierover is uitdagend maar we zijn ervan overtuigd dat deze diversiteit in ons voordeel gaat werken.

Samenwerking

 • VMBO Porta Mosana college, Maastricht (betegeling, aanleggen vijver, materiaal)
 • Dhr. John Bruinen, allround klusjesman via 50/50 store Leger des Heils
 • De Kunstketel, kunst voor en door de wijk
 • Werkhuis Maastricht (naambord buurttuin)
 • CNME ondersteunt met advies
 • buurthuis 't Vrouweveld als overkoepelende instantie
 • In de Rooden Leeuw leent klusjesman uit
 • Woningbouwstichting Servatius (betegeling, sanering terrein, watertank, pijp naar flatdak)
 • Kern Met Pit (aanmoedigings subsidie en bodemonderzoek)
 • Oranjefonds (Burendag en NLDoet subsidies)
 • Gemeente Maastricht/ MTB (groenbakken, kruiwagen)
 • Dhr Aubel (buurman die ons met raad en daad bijstaat)

Contact

Buurttuin Wittevrouwenveld
043 - 352 12 12
06 - 38 63 46 41

facebook buurttuin wittevrouweveld facebook