ontwerp & realisatie >> edening

groen maastricht

Landgoed Bethlehem

In het stroomgebied van de Kanjel en Gelei, iets ten noorden van Maastricht, ligt landgoed Bethlehem. Binnen dit oude cultuurlandschap ligt kasteel Bethlehem en de bijbehorende kasteeltuin. Het Kasteel en omringend park, dat is aangelegd in de Engelse landschapstijl, zijn tegenwoordig in gebruik van de Hotel Management School Maastricht. De campus omvat ook studentenwoningen, waar de eerstejaars studenten verblijven.

Visie op het gebied

Vanuit de Gemeente Maastricht zijn er diverse groene ambities voor deze buitenplaats Bethlehem geformuleerd. Zo moet het landgoed een verbinding aangaan met de omliggende wijken. Het heeft de ambitie een buitenplaats te worden voor de bewoners van Maastricht waar ruimte is voor plaatselijke initiatieven en burgerparticipatie. Binnenkort kan er heerlijk gewandeld en gefietst worden. Door de aanleg van een fiets- en wandelpadennetwerk, dat medio juni 2015 klaar zal zijn, sluit het gebied straks goed aan op de regionale recreatieve routes. Hierdoor zal niet alleen de Maastrichtenaar kunnen genieten van al dit mooie groen, maar ook de toerist. Vanuit diverse kanten wordt het landgoed dan ontsloten: vanuit het noorden (het nieuwe Station Maastricht Noord), het oosten (de Groene Loper) en het zuiden (de Hoolhoeslocatie).

In januari 2015 heeft de eerste co-design sessie plaatsgevonden over de toekomst van de hele Kanjelzone. Het gaat hier om een complexe opgave waarin verschillende doelstellingen bij elkaar komen. Bij de gebiedsontwikkeling zijn een groot aantal partijen betrokken. Via co-design worden tot gezamenlijke oplossingen gekomen met respect voor ieders belangen. Tijdens deze dag werd ook over landgoed Bethlehem besproken.

De Hotelschool wil graag nieuwbouw studentenwoningen op de campus realiseren. In april 2015 wordt het besluit over de aanbesteding genomen. De carré vorm van het kasteel dient als inspiratie voor deze nieuwbouw. De hotelschool wil graag de integratie en verbinding aangaan met de buurt. Het gebied moet openbaar zijn voor iedereen van zonsopgang tot zonsondergang.

Werkzaamheden

Er hebben al diverse grote werkzaamheden plaatsgevonden binnen dit gebied. Zo zijn de hoogspanningsleidingen, die oorspronkelijk over het gebied liepen, nu ondergronds geplaatst. Op deze manier krijgt het gebied zijn natuurlijke staat weer terug. Boomgroepen zijn hersteld en doorzichten in de tuin zijn weer vrijgemaakt, waardoor nieuwe spannende routes zijn gecreëerd.

De gemeente is al begonnen met het aanleggen van paden. Ook de bruggen zijn al gemaakt en liggen klaar voor plaatsing. Drie bruggen zullen verspreid worden over het landgoed zelf en één zal de overgang vormen van het landgoed Bethlehem naar de wijk Limmel. De bruggen zijn nieuw ontworpen, wat ook te zien is aan het eigentijdse karakter. Zij vormen samen met alle andere bruggen binnen de Kanjelzone een “familie” van bruggen. Uitgangspunt is de vorm van een ellips. Deze vorm komt voort uit de medaillons die veel werden toegepast in het gebied, zoals bij de originele toegangspoorten van de landgoederen. Het is voorwerk om het gebied met elkaar te verbinden.

De Groene Loper, die de verbinding gaat vormen naar de rest van de stad, zal ontwikkeld worden vanaf eind 2016 en is dan medio 2017 klaar. Het waterschap gaat de vijvers en de Kanjel rondom Bethlehem en Jeruzalem schoonmaken en herstellen vanaf 2016. Er zit een knelpunt bij de Beukenlaan en de kruising met het goederenlijntje. Er moet een pad komen, of erover heen of eronder door.

Opening van het landgoed

In september 2015 zal de opening van het park gevierd worden in combinatie met het 65-jarig bestaan van de Hotel Management School Maastricht. Vanaf dan is de buitenplaats nog aantrekkelijker voor het publiek.

Contact

Hotel Management School Maastricht
Bethlehemweg 2
6222 BM Maastricht
043 - 352 82 82

www.hotelschoolmaastricht.nl
facebook Hotel Management School Maastricht facebook