ontwerp & realisatie >> edening

groen maastricht

Tuinzicht Lichtenberg

voor een groene verbinding in de buurt en regio

Op een mooie locatie aan de Maas in Maastricht ligt Tuinzicht Lichtenberg. De tuin is er voor de buurt, voor de stad en voor de regio en heeft een bijzondere opdracht: het versterken van lokale en regionale structuren. Een versterking van de verbinding van de mens met de natuur, van mensen met en zonder beperkingen, de verbinding met ons voedsel, van jong en oud en de verbinding van de stad met de regio. Deze ambities hebben de buurtbewoners, de coördinatoren en de vele andere participerende partijen hoog in het vaandel staan.

Onstaan

Het project is ontstaan uit het initiatief "Maastricht in de Toekomst" dat met twee scholen en vele buurtbewoners in Randwyck/Heugem is uitgevoerd. In dit project kwam veelvuldig de wens naar voren een moestuin op te zetten, omdat een moestuin de sociale cohesie bevordert, de gezondheid van de jeugd en de buurtbewoners verbetert, de biodiversiteit en groen in de stad stimuleert en transportwegen reduceert door de lokale voedselproductie. Deze wens van de bewoners en de aangevoerde argumenten waren aanleiding op zoek te gaan naar een stuk grond.

Grond en Participatie

Dit stuk grond is ondertussen door Woningbouwvereniging Woonpunt beschikbaar gesteld, locatie aan de Balsamienbeemd tussen de Oosterweg en de Maasvelderweg, naast het Zorgcentrum Maasveld en goed bereikbaar vanuit Heugem en Randwyck. De scholen in de buurt, de Buitenschoolse Opvang, de buurtverenigingen en de buurtbewoners willen dit gebruiken voor een nieuwe vorm van burgerparticipatie, waarin groen, elkaar ontmoeten, gezamenlijke activiteiten en de lokale productie van voedsel centraal staan. Een plek waar positieve effecten voor de hele wijk vanuit gaan, met een voorbeeldfunctie voor andere wijken. Kinderen en volwassenen zijn meer buiten, ontmoeten elkaar, kunnen elkaar wederzijds ondersteunen en werken samen aan een duurzame samenleving.

Voorbeeld

Met dit project wil de buurt laten zien, hoe burgerparticipatie kan functioneren en hoe regionale structuren versterkt kunnen worden. Een plek dus met een uitstralingseffect naar buiten. Voor Maastricht is dit één van de eerste inspirerende praktijkvoorbeelden van de combinatie burgerparticipatie, stadslandbouw en openbaar groen. Tegelijkertijd versterkt het project provinciale doelstellingen op het gebied van milieu, duurzaamheid, landschapsbeheer en jeugd- en jongerenbeleid. Een belangrijke ambitie van het project is om lokale en regionale aanbieders en afnemers in de voedselsector samen te brengen en zo de regionale structuren te versterken. In de tuin wordt volgens biologische/natuurlijke principes gewerkt. Er worden dus geen pesticiden en kunstmest gebruikt.

Initiatiefnemers

Tuinzicht Lichtenberg is vooral een bijzonder project omdat er veel leuke partijen aan verbonden zijn

  • Peutergroep 't Zonnelandje
  • Semplice e Buono catering en restaurant
  • Buurtbewoners permacultuur/samentuin
  • Bernard Lievegoed School onderbouw
  • United World College
  • Herboristen voor een kruidentuin
  • Inhout ontwerpt en bouwt de meubels en inrichting
  • Edening zorgt voor de identiteit en communicatie van Tuinzicht Lichtenberg
  • IKL ondersteunt met beplanting en keuze in rassen

Contact

Tuinzicht Lichtenberg
aan de Balsamienbeemd tussen de Oosterweg en de Maasvelderweg

www.tuinzichtlichtenberg.nl
facebook tuinzicht lichtenberg facebook
twitter tuinzicht lichtenberg twitter

Routebeschrijving

Vanuit het gouvernementsgebouw in Maastricht langs de maas rijden richting Eijsden. De laatste afslag van Heugem neem je links. Daar aan de rechterzijde staat een huis (oude boerderij), Oosterweg 99. Achter dit huis ligt het prachtige Tuinzicht Lichtenberg.